AVV

Wil je je ook inzetten om te voorkomen dat je helemaal niets overhoudt van de mooie pensioenbeloftes die je krijgt, dan kun je je ook aansluiten bij AVV, dat speciaal voor dit doel is opgericht door Martin Pikaart en anderen. AVV komt op voor generaties die bij ongewijzigd beleid de dupe worden van het naderende pensioendrama.

Andere boeken van de auteur:

Wanbeleid

ArchiefNieuwsbrief

”Kort de pensioenen met 70 % “

Een zuiver debat over de te gebruiken disconteringsvoet voor het berekenen van verplichtingen van pensioenfondsen wordt bemoeilijkt door demagogen als Henk Krol en Bernard van Praag.

Zij stellen: ‘het vermogen van pensioenfondsen groeit veel harder dan de 2,5 % , DUS mogen we ook voor de verplichtingen een hogere disconteringsvoet gebruiken dan de groei van een obligatie op martkwaarde (=gerealiseerde marktrente). ‘

Dit DUS is slechts een retorische truc. Het lijkt plausibel en in de media kom je er kennelijk een heel eind mee, getuige bijvoorbeeld de groei van 50+ in de peilingen. Maar een redenering ziet er niet achter. Aangezien diverse rationele weerleggingen van experts als de hoogleraren Kocken, Hoogduin en Van Wijnbergen waar geen speld tussen te krijgen is, niet lijken door te dringen, is het misschien tijd voor een andere aanpak, namelijk hetzelfde wapen als de probleemontkenners gebruiken: retoriek zonder inhoud.

Laten we de schijnredenering van Krol en consorten eens aanhouden, met één verschil: we draaien de manipulatie van de ene kant van de balans naar de andere kant. Als je fraudeert door één kant correct en de andere kant incorrect te waarderen, kan dat op exact dezelfde gronden andersom.

De verplichtingen van pensioenfondsen groeien veel harder dan het vermogen, DUS moeten we voor de noodzakelijke vermogensgroei een hogere disconteringsvoet gebruiken dan de groei van het vermogen op marktwaarde (=gerealiseerde vermogensgroei)”

Toegegeven, dit is onzin, maar exact dezelfde onzin als die in het citaat boven.

Laten we even doorrekenen wat het gaat betekenen. De jaarlijkse toename van de verplichtingen is ca 12 % over de afgelopen 5 jaar (2007-2012). Dus is ook een jaarlijkse groei van 12 % van het vermogen nodig.

Stel een pensioenfonds heeft verplichtingen van 10 miljoen en een vermogen van eveneens 10 miljoen, en dus een dekkingsgraad van 100 %. Over 20 jaar zijn de verplichtingen aangegroeid tot 96 miljoen. Om dit bij te houden moet de vermogensgroei ook 12 % per jaar zijn. Het ABP stelt met enige trots op zijn site dat het een jaarlijks rendement maakt van bijna 6 % vanaf 2007, dus over de crisis heen.

Stel dat ABP dit weet vast te houden, dan heeft ABP in dit voorbeeld over 20 jaar een vermogen van ca 32 miljoen en resulteert een dekkingsgraad van circa 33 %. Een korting van bijna 70 % van de ABP-aanspraken is dan nu direct noodzakelijk om te zorgen dat het ABP met een vermogensgroei van 6% de nog veel sterkere verplichtingengroei eerlijk verdeelt over generaties.

 

 Forum

Ben je geschrokken van het naderende verlies van vele tonnen aan pensioengeld? Wil je er iets aan doen? Dat kan. Je kunt hier meediscussi�ren.Een berichten

  1. Ik ben geen econoom, maar kan wel een beetje rekenen. We gaan naar een pensioengerechtigde leeftijd van ruim 70 jaar. Bij en pensioenpremie van 20% van het gemiddelde loon wordt dan per 5 jaar een 1,4 jaar pensioen gecreëerd tegen 70% van het middelloon.In 50 jaar is dan 14 jaar pensioen ingelegd. Bij een rendement van gemiddeld 2% is dit met inflatie gecorrigeerd. Haal je en gemiddeld rendement van 6% dan zal het beschikbare bedrag ruimschoots verdubbeld zijn gecorrigeerd met inflatie. Dus voldoende om 28 jaar aan de verplichting te kunnen voldoen. Levert dat geld dan ook nog een rendement op, dan zal het geld nooit opgaan aan het pensioen van die persoon. Het zal toch nog wel even duren voordat wij gemiddeld 100 gaan worden. Als dat zo is dan zal de pensioenleeftijd ook aangepast worden.
    Ik begrijp dat als je gaat rekenen met een rendement van 1%, dat de cijfers niet zo rooskleurig zullen zijn. De inflatie is in ieder geval ook heel laag en het rendement ligt niet op 1 %. Dus waar komt een stijging van de verplichtingen vandaan van 12%.Zijn de verplichtingen al heel lang te laag ingeschat? Natuurlijk daalt het premie inkomen van de fondsen, maar daar staan in de toekomst ook minder verplichtingen tegenover naar gepensioneerden toe.

  2. Corné Hooijmans op november 6th, 2016 om 6:15 pm