AVV

Wil je je ook inzetten om te voorkomen dat je helemaal niets overhoudt van de mooie pensioenbeloftes die je krijgt, dan kun je je ook aansluiten bij AVV, dat speciaal voor dit doel is opgericht door Martin Pikaart en anderen. AVV komt op voor generaties die bij ongewijzigd beleid de dupe worden van het naderende pensioendrama.

Andere boeken van de auteur:

Wanbeleid

ArchiefNieuwsbrief

Recent onderzoek: Nederlands pensioenstelsel op één na slechtste qua houdbaarheid

De internationale denktank CSIS, Centre for Strategic and International Studies, heeft onlangs een rapport opgeleverd over een van de grootste uitdagingen van het huidige tijdsgewricht: het omgaan met de vergrijzing. The Global Aging Preparedness Index heet het rapport.

In dit rapport worden de oudedagsvoorzieningen van 20 geïndustrialiseerde landen met elkaar vergeleken. Het betreft 10 Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Rusland, Spanje, het VK, Zweden en Zwitserland), 5 Amerikaanse (Brazilië, Canada, Chili, Mexico, VS), 4 Aziatische (China, India, Japan, Korea) en Australië.

De focus van het rapport is iets breder dan gebruikelijk is bij pensioenonderzoeken, zo worden ook de mogelijkheden van ondersteuning door familie en de ontwikkeling van de zorgkosten bij het onderzoek betrokken. Het rapport neemt de periode van 2007 tot 2050 in beschouwing. Het jaartal 2007 is met opzet gekozen omdat het nog voor de financiële crisis ligt.

Het rapport is opgedeeld in twee indices. De ene heet “Inkomenstoereikendheid” en de andere “fiscale houdbaarheid”.

Bij de index ‘Inkomenstoereikendheid’  wordt uiteraard gekeken naar de levensstandaard van ouderen ten opzichte van die van werkenden, staatspensioen en kapitaalgedekt pensioen, de arbedisparticipatie van ouderen en de mate waarin familie ondersteuning kan bieden op de oude dag.

De uitkomsten zijn voorspelbaar: Nederland staat niet alleen eerste in deze categorie, maar op een schaal die grofweg van 1 tot 100 loopt scoort Nederland ….126 punten. Brazilië, staat tweede met 100 punten.

Overigens is dit nog niet het hele verhaal: Nederland scoort laagste op de subindex ‘familie-ondersteuning”, maar de giga hoge scores inkomen en sociale bescherming zijn voldoende om toch met zo’n reuzescore eerste te worden.

 

Dan de fiscale houdbaarheidsindex. Deze index meet de totale verwachte kosten van de oudedagsvoorziening, de staatsschuld en de mogelijkheid verder bij te lenen als overheid gezien de toestand van de staatsschulden. Op deze index, die ook weer grofweg van 1 tot 100 loopt, scoort het Nederlandse stelsel … -4 (min vier) en is daarmee het op een na slechtste. Na Rusland. Na Duitsland. Na Japan. Na Frankrijk. Na Italië. Alleen nog net voor Spanje, al is het verschil met Spanje klein.

Deze uitkomsten zijn schokkend voor ons knusse poldertje. We hebben toch het beste stelseltje ter wereld? Uit vrijwel ieder onderzoekje, vaak gefinancierd door een of andere pensioenlobbyclub, komt Nederland weer als beste pensioenland naar boven. Uit het hier geciteerde onderzoek zien we echter de donkere kant van deze fantastische positie: een geweldig stelsel voor de huidige generaties die vlak voor hun pensioen staan, maar dat volkomen onhoudbaar is en de waarvan de kosten door komende generaties gedragen kunnen worden.

Maar dat is geen verrassing voor wie De pensioenmythe heeft gelezen.

 

 Forum

Ben je geschrokken van het naderende verlies van vele tonnen aan pensioengeld? Wil je er iets aan doen? Dat kan. Je kunt hier meediscussi�ren.